Curling

Motion och Idrottsföreningen för synskadade, Göteborg

CURLING

Aktiviteten är vilande

Bild på mattcurlingsbana med klot


Curling för personer med funktionsnedsättning spelas inte på is som vanlig curling, utan på en nålfiltmatta.

 

En match spelas alltid i 2 omgångar. I första omgången börjar gult lag. När alla stenar spelats räknas poäng som tas med till omgång nr 2. Omgång 2 startas av blå laget och när alla stenar spelats adderas poängen till föregående omgång. Slutresultatet visar vem som vunnit matchen!

 

Första stenen som spelas i varje omgång får inte träffas av den nästkommande stenen. Träffar andra stenen den första diskvaliceras den stenen och tas från spelplanen. När tredje stenen spelas får alla stenar träffa alla stenar.

 

Man får inte slå ut motståndarsten från spelfältet då Mattcurling inte är en kraftsport utan en taktiksport. Slår man ändå ut en motståndares sten diskvalificeras den spelade stenen.

 

Poängen fördelas! 5 poäng för de stenar som berör mittpunkten, 3 poäng för de stenar rör vid eller ligger innanför innersta cirkeln och 1 poäng för de stenar som rör vid eller ligger innanför yttersta cirkeln. Övriga stenar 0 poäng.


Vill du veta mer?

Mejla mattcurling@misgbg.se