Om oss

Motionsverksamhet och parasport har funnits i Göteborg sedan 1960-talet.

Först som en verksamhet inom De Blindas Förening senare Synskadades riksförbund. Allt eftersom verksamheten växte började man runt om i Sverige att bilda handikappidrottsföreningar.


Innan MIS bildades fanns det en gemensam förening för Göteborgs- och Bohuslän ”Issfo”. 1982 bildades MIS med säte i Göteborg. Det handlade då om rätt förening på rätt plats för att få rätt verkssamhetsbidrag.


De flesta av våra medlemmar är bosatta inom Göteborgsregionen men pga.vårt breda verksamhetsutbud såsom skid- och vandringsaktiviteter får vi även medlemmar från andra delar av landet.


Vi har alltid ledsagare på våra aktiviteter. Ledsagarna finansieras av bidrag från ”Föreningen De Blindas Vänner” och ”De Blindas Förening Hoppets" understödsstiftelse.


Är du synskadad och vill prova på motionsaktivitet eller någon gren inom handikappidrott och vill förena nytta med nöjet att träffa andra synskadade är du välkommen till MIS. Har du några timmar över och är seende är du välkommen till MIS för att vara ledsagare-ledare. Då får du motion och möjlighet att träffa nya vänner som bonus.


Alla kan bli fullvärdiga medlemmar i MIS men du måste vara intresserad av att arbeta för synskadades möjlighet till motion och idrott.


Styrelsen skall huvudsakligen bestå av synskadade medlemmar.

För närvarande är fem av sju ledamöter synskadade.


Kanske vill du besöka vår stuga i Skatås och vara med på en promenad och gott fika efteråt.

Slå en signal eller skicka ett mail till info@misgbg.se så får du veta mera!!!


Föreningens bankgiro:

5013-9187


Föreningens Swish nummer:

123 009 69 90


Organisationsnummer:

857204-4876


Styrelse

ordförande  Marie Banck

kassör Lennart Söderberg

sekreterare Tomas Gustavsson

vice ordförande Lars-Ove Arnesson

vice sekreterare Beatrice Banck

ledamot Lisa Magnusson

ledamot Dennis Pettersson


Stugkommitten

Krister Genelid

Dennis Pettersson

Veikko Pasanen